_DSC3241_v1.jpg
Catamount Ski Trail South of Mt. Abe